PRZEKSZTAŁCENIA I RESTRUKTURYZACJE

Przekształcenia i restrukturyzacje umożliwiają firmie rozwój i zabezpieczają
interesy właścicieli, wspólników lub akcjonariuszy.

POWODY DOKONYWANIA PRZEKSZTAŁCEŃ:

 • zmiana wielkości działalności (zwiększenie lub zmniejszenie)
 • optymalizacja finansowa
 • zmiana zakresu decyzyjności wspólników i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotu

Rodzaje przekształceń:

 • z firmy jednoosobowej w spółkę osobową lub kapitałową
 • ze spółki cywilnej w spółkę osobową lub kapitałową
 • ze spółki osobowej w spółkę kapitałową
 • ze spółki kapitałowej w spółkę osobową
 • ze spółki osobowej w inną osobową
 • ze spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 • wniesienia aportów do firm
 • zmiany składów osobowych spółek (wstąpienie lub wystąpienie wspólnika ze spółki)
 • łączenia i podziały spółek
 • likwidacje

Rzetelnie, kompleksowo i z pasją wspieramy klientów w przekształceniach i restrukturyzacjach.

Oto usługi i czynności, które oferujemy i podejmujemy w tym obszarze:

 • analizujemy sytuację finansowo-gospodarczą podmiotu
 • służymy wiedzą w wyborze optymalnego dla firmy rodzaju przekształcenia
 • pomagamy w przygotowaniu planu przekształcenia
 • jesteśmy pomocni w wycenie składników majątku firmy, udziałów lub akcji podmiotu
 • przygotowujemy rzetelne sprawozdania finansowe dla celów przekształceń

GWARANTUJEMY
PROFESJONALIZM

Zapewniamy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.

Dokonując przekształcenia i restrukturyzacji współpracujemy z:

 • Kancelarią Biegłych Rewidentów
 • Kancelarią Prawną
 • Kancelarią Notarialną
Pomagamy zaplanować, przeprowadzić oraz koordynować wszystkie działania związane z przekształceniem i restrukturyzacją, czuwając nad bezpieczeństwem interesów naszych klientów.

Chcesz wiedzieć, jak możemy pracować dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami