OBSŁUGA KSIĘGOWO – PODATKOWA

Powierzenie nam swojej księgowości eliminuje wszelkie błędy z dziedziny
rachunkowej i podatkowej oraz sprzyja swobodnemu prowadzeniu działalności.

ODBIORCAMI TEJ USŁUGI SĄ:

 • osoby lub spółki rozpoczynające działalność
 • osoby lub spółki prowadzące działalność
 • osoby lub spółki ceniące profesjonalizm, rzetelność, komfort i bezpieczeństwo
 • przedstawicielstwa i oddziały podmiotów zagranicznych

Dbamy o naszych klientów! Gwarantujemy:

 • GRATIS – rejestracja firmy w imieniu klienta (działalność jednoosobowa, spółki osobowe i kapitałowe)
 • GRATIS – dostęp do pełnego oprogramowania umożliwiającego  prowadzenie biznesu:
  • moduł fakturowania
  • moduł magazynowy
  • moduł księgowy (możliwość bieżącego podglądu danych i zestawień)
  • moduł kadrowo-płacowy (możliwość bieżącego podglądu danych i zestawień)
 • comiesięczne odbieranie dokumentów od klienta
  (z domu lub z firmy)
 • zawsze ten sam pracownik – specjalista odpowiedzialny za księgowość firmy i kontakt z danym podmiotem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie – zawieramy umowy dostosowane do konkretnych potrzeb.

Fachowo świadczymy szeroki wachlarz usług:

 • tworzenie i aktualizacja Zakładowego Planu Kont
 • kompletowanie oraz kontrola formalno – rachunkowa otrzymywanych dokumentów
 • rzetelna dekretacja dokumentów zgodnie z przepisami
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych, kwartalnych VAT
 • comiesięczne wyliczanie podatku dochodowego
 • sporządzanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego (PIT, CIT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wraz z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS, NBP
 • sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej do bilansu

GWARANTUJEMY
PROFESJONALIZM

Zapewniamy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.

Rodzaje prowadzonych przez nas ewidencji:

 • ewidencja przychodów dla ryczałtowców
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • księgi handlowe
Prowadzimy rzetelnie, bezpiecznie i terminowo wszelkie działania w obszarze księgowości i podatków.
Wspieramy firmy w swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej i zapewniamy indywidualne podejście do klienta.

Sprawdź, jak możemy pracować dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami