OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Zapewniamy precyzję i najwyższą jakość prowadzenia spraw kadrowo-płacowych dotyczących pracowników. Gwarantujemy rzetelność i poufność.

ODBIORCY NASZYCH USŁUG:

 • podmioty, które powierzają nam prowadzenie kadr
 • podmioty, które powierzają nam wyliczanie wynagrodzeń
 • podmioty, które powierzają nam wszystkie obowiązki z zakresu Kadr i Płac

Dbamy o naszych klientów! Gwarantujemy:

 • ograniczenie czasochłonności związanej z formalnościami z zakresu Kadr i Płac
 • brak konieczności zatrudnienia pracownika i ponoszenia ze strony firmy odpowiedzialności za sprawy kadrowo – płacowe
 • brak konieczności śledzenia i analizowania niuansów w zakresie zmieniających się przepisów
Wspieramy naszych klientów we wszelkich zagadnieniach z obszaru kadr oraz płac. Doradzamy i konsultujemy pojawiające się wątpliwości, rekomendując bezpieczne rozwiązania.

Potrzebujesz wsparcia rzetelnego biura księgowego?

Skontaktuj się z nami

Rzetelnie i fachowo pomagamy w rozwiązywaniu spraw pracowniczych.

Fachowo świadczymy szeroki wachlarz usług:

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych przy zatrudnieniu pracownika
  • sporządzanie umowy o pracę
  • skierowanie na badania lekarskie
  • zgłoszenie do ubezpieczenia
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • prowadzenie teczek pracowniczych
 • sporządzanie list obecności
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie kart zasiłkowych
 • sporządzenie list wynagrodzeń i pasków wypłat
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji PIT-4 do US
 • przygotowywanie informacji o zwalnianych i zatrudnianych pracownikach
 • sporządzanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników
 • przygotowywanie pozostałych informacji mających wpływ na wyliczenie podatku od wynagrodzeń oraz składek ZUS
 • przygotowywanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji do ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-40
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • nadzór nad skierowaniami na okresowe badania lekarskie
 • prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów pracowniczych
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie deklaracji rocznej IWA do ZUS
 • przygotowywanie raportów płacowych dla Właścicieli lub Zarządu

GWARANTUJEMY
PROFESJONALIZM

Zapewniamy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.

W imieniu klienta i za jego zgodą:

 • reprezentujemy firmę podczas kontroli z ZUS, PIP i US
 • kontaktujemy się z urzędami i ZUS w sprawie uzupełnienia brakujących dokumentów
 • wyjaśniamy z urzędami i ZUS niezgodności związane ze zgłoszonymi pracownikami

U nas liczy się jakość, szybkość i profesjonalne podejście w rozwiązywaniu problemów
kadrowo–płacowych, a tym samym zadowolenie klienta ze świadczonej przez nas usługi.