NADZÓR KSIĘGOWY

Prawidłowo zorganizowany i zarządzany dział księgowości to
gwarancja bezpieczeństwa firmy i jej stabilnego rozwoju.

ODBIORCAMI TEJ USŁUGI SĄ:

 • firmy posiadające własny zaufany zespół księgowych bez Głównego Księgowego
 • firmy dążące do ograniczenia kosztów Działu Księgowego
 • firmy mające trudności w znalezieniu rzetelnego Głównego Księgowego

W RAMACH TEJ USŁUGI OFERUJEMY:

 • koordynowanie pracą działu księgowego
 • kontrolowanie prawidłowości rozliczeń, księgowań i wyliczeń podatkowych
 • informowanie o zmieniających się przepisach podatkowych i ZUS
 • szybkie rozwiązywanie problemów związanych z księgowością
 • tworzenie rocznych  sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie analiz , raportów – na życzenie klienta
 • doradztwo biznesowe dla właścicieli i zarządów

Korzystanie z wiedzy specjalistów pozwala uzyskać zielone światło do działania.

GWARANTUJEMY
PROFESJONALIZM

Zapewniamy comiesięczny przegląd ksiąg rachunkowych – rzetelną weryfikację księgowań i podatków.

Dbamy o naszych klientów! Gwarantujemy:

 • doświadczonego, otwartego na współpracę  i rzetelnego „SZEFA” PIONU
 • elastyczną ilość godzin lub dni potrzebnych na współpracę
 • przejęcie odpowiedzialności za księgowość podmiotu
 • pełne zadowolenie klienta ze współpracy
Wszystkie nasze wysiłki podejmowane w ramach tej usługi skutecznie usprawniają pracę Działu
Księgowości, dostarczają rozwiązań od strony merytorycznej i programowej oraz wspierają
procesy decyzyjne zachodzące w firmie.

Chcesz wiedzieć, jak możemy pracować dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami