SPORZĄDZANIE BIZNESPLANU

Pomagamy zrealizować nową biznesową wizję firmy tworząc
dostosowany do potrzeb klienta biznesplan.

BIZNESPLAN JEST NIEZBĘDNYM NARZĘDZIEM PRZY:

 • rozpoczęciu działalności
 • zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem
 • zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
 • pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
 • pozyskiwaniu inwestorów
 • restrukturyzacji firmy

Oferujemy stworzenie kompletnego biznesplanu.

Biznesplan zawiera:

 • opis przedsięwzięcia
 • analizę rynku i strategię marketingową
 • koszty realizacji projektu
 • lokalizację inwestycji
 • strukturę organizacyjną przedsięwzięcia
 • plan finansowy (plan przychodów, kosztów, wyników, nakładów i źródeł ich finansowania oraz plan przepływów pieniężnych)
 • ocenę ekonomiczno-finansową
 • ocenę potencjalnych efektów projektu

Kompletny, niepowtarzalny biznesplan to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu.

GWARANTUJEMY
PROFESJONALIZM

Z najwyższą starannością przygotowujemy rzetelny dokument zgodny z wytycznymi klienta.

Dbamy o naszych klientów! Gwarantujemy:

 • współpracę z ekspertami tworzącymi biznesplan
 • wersję biznesplanu, możliwą do edycji i modyfikacji
 • pomoc w rozmowach z bankami przy omawianiu biznesplanu
Analizujemy sytuację klienta i przygotowujemy dopasowane do indywidualnych potrzeb, sytuacji i planów rozwiązania, które pomagają realizować cele firmy.

Chcesz wiedzieć, jak możemy pracować dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami