POMAGAMY W ZARZĄDZANIU FIRMAMI WIELU KLIENTOM

Klikając tutaj, możesz poznać ich opinie o naszym biurze.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pracujemy i jakie wsparcie możemy Ci zaproponować – zadzwoń do nas lub wyślij e-mail.

EMPRISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Biuro w Łodzi:

“Lofty u Scheiblera”
ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 25c l. 395
90-350 Łódź

tel: (+48) 42 207 40 07
kom: (+48) 532 059 531

SPRAWDŹ NA MAPIE

EMPRISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Biuro w Warszawie:

„Carpathia Office House”
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa

tel. (+48) 22 460 03 68
kom. (+48) 575 075 665

SPRAWDŹ NA MAPIE

EMPRISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Biuro w Poznaniu:

„Nobel Tower”
ul. Dąbrowskiego 77A
60-529 Poznań

tel: (+48) 666 518 158

SPRAWDŹ NA MAPIE

KONTO:
ALIOR BANK S.A.
81 2490 0005 0000 4520 8830 0086

EMPRISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  w Łodzi, ul. Ks. Bp. Wincentego  Tymienieckiego 25c lok. 395, 90-350 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod numerem 0000713845. NIP: 7282826021; REGON: 369259545

  Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) EMPRISE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 25c l. 395, 90-350 Łódź, e-mail: biuro@emprise.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Czytaj więcej

  Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

  Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

  Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŚLI SZUKASZ RZETELNEGO PARTNERA.